ترانزیستور چیست؟ ترانزیستور (transistor) قطعه ی الکترونیکی است که از  قطعات اکتیو سه‌سری هستند و از مواد نیمه‌هادی مختلف ساخته شده‌اند و برای تقویت ...

وظیفه موتور در ربات چیست ؟ وظیفه موتور تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است ، تا ربات بتواند حرکت کند. عوامل مهم در اندازه ...

خازن چیست ؟ خازِن  (Capacitor) قطعه ای الکتریکی است که  انرژی الکتریکی ( بار الکتریکی) را در خود ذخیره می کند.  خازن از دو ...