محصولات آموزشی ربوکارنا

(0)

پک ویژه ساختنی های حرکتی

قیمت اصلی تومان1.180.000 بود.قیمت فعلی تومان1.038.000 است.
(0)

پک ویژه آموزش رباتیک

قیمت اصلی تومان1.010.000 بود.قیمت فعلی تومان890.000 است.
(0)

پک ویژه آزمایشگاه الکترونیک پیشرفته

قیمت اصلی تومان840.000 بود.قیمت فعلی تومان740.000 است.
(2)

پک آزمایشگاه الکترونیک ویژه

قیمت اصلی تومان780.000 بود.قیمت فعلی تومان680.000 است.
(0)

بازی فکری آزمایشگاه الکترونیک مقدماتی

قیمت اصلی تومان390.000 بود.قیمت فعلی تومان370.000 است.
تعداد دانش آموزان مهارت آموخته
0
تعداد مدارس و موسسات فعال
0
تعداد دوره های رباتیک برگزار شده
0

قطعات رباتیک

قطعات الکترونیک