ساختنی های حرکتی

آموزش ساخت هلی کوپتر

آموزش ساخت چرخ و فلک

آموزش ساخت پنکه

آموزش چرخ و فلک 2

آموزش ساخت قایق

آموزش ساخت همزن

آموزش ساخت هاورکرافت

آموزش ساخت مته برقی

آموزش ساخت هواپیما

آموزش ساخت بالابر

آموزش ساخت ترازو

آموزش ساخت بازوی مکانیکی

آموزش ساخت الکلنگ

آموزش ساخت آسیاب

آموزش ساخت پنکه سقفی