خازن چیست ؟ خازِن  (Capacitor) قطعه ای الکتریکی است که  انرژی الکتریکی ( بار الکتریکی) را در خود ذخیره می کند.  خازن از دو ...