ثبت نام کلاس های آنلاین

دوره ی آموزش آنلاین رباتیک

اهداف دوره:

 • یادگیری مبانی الکترونیک ربات
 • آموزش طراحی ربات
 • مکانیزم چرخ ومحور
 • مکانیزم انتقال نیرو
 • آشنایی با سنسورها در رباتیک
 • راه اندازی سنسورها و کاربرد آن ها
 • آشنایی با موتور و کاربرد آن
 • مکانیزم گیربکس و کاربرد آن
 • طراحی شاسی ربات
 • اتصالات در رباتیک
 • لحیم کاری
 • قطعه شناسی
 • نقشه خوانی در رباتیک
 • آشنایی با مکانیزم های کنترلی
 • شناخت اجزای ربات
ثبت نام کلاس آنلاین رباتیک
ثبت نام دوره ی آنلاین رباتیک

پروژه ها:

 • راه اندازی مدارات الکترونیک با سنسور R
 • راه اندازی مدارات الکترونیک با سنسور فوتورزیستور
 • معرفی ترانزیستور و کاربرد آن
 • یادگیری انواع ترانزیستور و تفاوت آن ها
 • طراحی ربات وشناخت اجزای ربات
 • ساخت ربات آتش نشان
 • ساخت ربات آتش یاب
 • ساخت ربات نور یاب
 • ساخت ربات امداد ونجات معدن
 • ساخت ماشین خورشیدی
 • ساخت پنکه هوشمند
 • ساخت چراغ هوشمند

مهارت کسب شده:

مهارت دست ورزی

هوش فضایی

هوش منطقی

مهارت های حل مسئله

مهارت تفکر نقادانه