ثبت نام کلاس های آنلاین

آنچه در دوره ی الکترونیک مقدماتی می آموزیم

سرفصل ها:

آموزش مفاهیم پایه ای الکترونیک

آموزش مفاهیم منطقی

آموزش مفهوم مدار

آموزش مفهوم الکتریسیته

آموزش قطعات پرکاربرد و پایه ای الکترونیک

راه اندازی قطعات الکترونیک ( موتور الکتریکی ، …) .

نقشه خوانی مدارات الکترونیک

شماتیک قطعات الکترونیک

ساخت محصولات نوآورانه

ساخت محصولات خلاقانه و ایده پروری

آموزش تکنیک های خلاقیت

آموزش مدارات الکترونیک کاربردی

کلاس های آنلاین آزمایشگاه الکترونیک مقدماتی
کلاس آنلاین الکترونیک

پروژه ها:

ساخت چراغ خواب

ساخت قایق

ساخت آکواریوم نورانی

ساخت دزدگیر نورانی

ساخت زنگ در اتاق و یا بوق دوچرخه

ساخت پنکه

ساخت اعصاب سنج

مهارت کسب شده:

مهارت دست ورزی

هوش فضایی

هوش منطقی

مهارت های حل مسئله

مهارت تفکر نقادانه