علم رباتیک تکنولوژی  علم رباتیک  سرعت در حال رشد است .روز به روز  علم رباتیک در حال  پیشرفت است و در آینده نزدیک، ربات ...

چقدر درباره آموزش برنامه نویسی کودکان و نوجوانان می دانید؟ آیا می دانستید که میتوان مهارت ها و الگوهای اولیه برنامه نویسی را در ...